• alternatief voor verbeteren onderzoek naar toevoegen nieuwbouw

Sponsored Links

  •   
  • FileName: Kaart-Vernieuwing-Mariahoeve.pdf [preview-online]
    • Abstract: alternatief voor verbeteren onderzoek naar toevoegen nieuwbouwherinrichting kansen voor onderzoek naar dubbele onderzoek naar

Download the ebook

alternatief voor verbeteren onderzoek naar toevoegen nieuwbouw
herinrichting kansen voor onderzoek naar dubbele onderzoek naar
1 stadsboerderij 2 tramhaltes 3 woningen en aanpassen 4 wijkpark 5 welzijnsfuncties 6 herontwikkeling 7 basisschool 8 woningbouw 9 school en 10 renovatie 11 extra woningbouw
winkelcentrum woningbouw
Eigendom Vestia
Eigendom Staedion
12
renovatie
Eigendom Haag Wonen
(versie maart 2008)
Particuliere verhuur
Combinatie particuliere verhuur en eigen bezit
Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
hm040sbs.dgn
Particulier bezit
0 50 100 150 200 250 m
nieuwbouw onderzoek vernieuwing
geschikte locatie onderzoek naar nieuwbouw groot onderhoud
22 op voormalige 21 volkstuinen 20 nieuwbouw school 19 onderzoek 18 renovatie 17 woningbouw 16 De Nieuwe Maria’s 15 woningbouw 14 vindt plaats 13
schoollocatie en woningen vanaf 2011
Kaart Vernieuwing Mariahoeve
De Kaart Vernieuwing Mariahoeve geeft een overzicht van de plannen die de gemeente en de woningcorporaties met de wijk
hebben. Het gaat om de periode van 2008 tot en met 2011. Het betreft onder meer sloop en nieuwbouw, renovatie, groot
onderhoud en het aanpakken van onveilige verkeerssituaties. Maar er moeten nog veel besluiten worden genomen. Soms is eerst
onderzoek nodig. Het ene plan is dus veel concreter, en meer uitgewerkt dan het andere. Ook dat geeft de kaart aan.
Het overzicht wordt elk jaar geactualiseerd. De kaart is ook te zien op de website.
1 Plantsoen Vlaskamp Dit is een alternatieve locatie voor de stadsboerderij. De verhuizing van de 2009
boerderij is in verband met nieuwbouwplannen in de Schenkstrook. Het project
is in de onderzoeksfase. De locatie Vlaskamp ligt gunstig tussen twee wijken
binnen het stadsdeel Haagse Hout en is goed bereikbaar. In 2009 wordt duidelijk
wat de mogelijkheden zijn.
2 Het Kleine Loo De halte Vlamenburg bij het winkelcentrum en de halte Carel Reinierszkade van 2008
tramlijn 6 worden verbeterd.
3 Winkelcentrum Op deze locatie is het wenselijk om wonen toe te voegen aan het winkelcentrum 2007 - 2008
Het Kleine Loo in de vorm van appartementen boven op het winkelcentrum. Daarmee wordt de
uitstraling van het centrum/Het Kleine Loo nog stedelijker. Dit wordt momenteel
onderzocht door de eigenaar. Ook wordt er onderzoek gedaan naar het verbeteren
van de uitstraling van het winkelcentrum aan de parkzijde.
4 Wijkpark De Horst Motto: ‘Het nieuwe hart van Mariahoeve, één park voor iedereen’. Er wordt een 2007 - 2008
ontwerpstudie gedaan naar de herinrichting van het park. Ook wordt er gekeken
naar de ontwikkeling van gebouwen aan de rand van het park. Contactgegevens
5 Overbosch college Het Overbosch college verhuist naar het schoolgebouw aan de Diamanthorst 2007 - 2008
(Mondriaan verhuist naar het nieuwe MBO-cluster achter het Hollands Spoor).
Het gebouw biedt ook kansen voor welzijnsfuncties. Deze mogelijkheden worden
in 2007-2008 onderzocht.
6 Verzorgingstehuis Amethisthof Op termijn onderzoek naar ontwikkelingsmogelijkheden. Na 2009
7 Het Kleine Loo / Amethisthof Twee basisscholen moeten worden vernieuwd. Het voorstel is om de twee scholen 2008 - 2009
op de locatie Het Kleine Loo/Amethisthorst onder te brengen. Eventueel in Gemeente Den Haag
combinatie met woningbouw. In de periode 2008-2009 wordt duidelijk wat de Stadsdeelkantoor Haagse Hout
mogelijkheden zijn. Het kinderdagverblijf blijft gehandhaafd. Loudonstraat 95
2595 RV Den Haag
8 Sportcomplex Duinoord / Dit is goede locatie voor eengezinswoningen. De omwonenden hebben ook 2008 Telefoonnummer: (070) 353 58 00
Website: www.denhaag.nl
De Jagers aangedrongen op een speelplek voor de Landenbuurt. Een combinatie van wonen,
spelen en sporten is goed denkbaar. Het project is nog in de onderzoeksfase. Openingstijden:
maandag, woensdag, donderdag, vrijdag van 8.00 tot
9 College St. Paul College St. Paul gaat in 2008 op de locatie vernieuwen. Deze locatie aan het 2008 - 2011 16.30 uur. Dinsdag van 8.00 tot 20.00 uur
Isabellaland is ook geschikt voor wonen (appartementen). Deze combinatie wordt
verder onderzocht.
10 Isabellaland In 2008 wordt de renovatieaanpak van drie complexen uitgewerkt. Voor 2011 2007 - 2009
(Haag Wonen) start de renovatie.
11 Isabellaland De gemeente onderzoekt in samenwerking met Haag Wonen de mogelijkheden 2007 - 2009
Staedion Woonbedrijf Oost
(Gemeente Den Haag) van toevoegen van extra woningbouw. Bezoekadres:
Van Boecopkade 116
12 Landscheiding De locatie Landscheiding is een zorgcomplex. Het pand wordt gerenoveerd en er Na 2009 Postadres:
wordt onderzocht of op de locatie woningbouw kan worden toegevoegd. Postbus 40406
2504 LK Den Haag
Telefoonnummer: 0900 – 14 24 (lokaal tarief)
13 Isabellaland (Staedion) Bij drie complexen aan Isabellaland wordt groot onderhoud uitgevoerd. 2008 - 2009
E-mail: [email protected]
Website: www.staedion.nl
14 Hongarenburg / Finnenburg Er wordt onderzoek gedaan naar sloop/nieuwbouw van deze complexen. 2007 - 2009
(Vestia) De vernieuwing vindt plaats vanaf 2011. Openingstijden:
maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 16.30 uur.
15 Walenburg Deze locatie komt vrij en is geschikt voor woningbouw in de vorm van eengezins- 2008 - 2009 Vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur.
woningen. Het plan op deze locatie is afhankelijk van de voortgang van het project
Amethisthorst (zie punt 7). In de periode 2008-2009 wordt duidelijk wat de
mogelijkheden zijn.
16 Hongarenburg / Finnenburg De nieuwe Maria’s is het eerste sloop- en vervangende nieuwbouwproject in 2011
(Haag Wonen) Mariahoeve dat bestaat uit een combinatie van eengezinswoningen (fase 1) en
appartementen (fase 2). De bouw van fase 1 start in 2008. Vestia Den Haag Zuid-Oost
Bezoekadres:
17 Schenkzone Er wordt onderzoek gedaan naar ontwikkelmogelijkheden van de Schenkzone. 2008 Leeghwaterplein 45
Op het terrein van de NS grenzend aan de boog van Randstadrail (inclusief de Postadres:
oude drukkerij) ligt een voorstel voor woningbouw. Deze locatie kan worden Postbus 561
2501 CN Den Haag
gekoppeld aan de locatie van de stadsboerderij, zodat er een interessante plek Telefoonnummer: 0900 – 1455 (8ct per gesprek)
voor stedelijk wonen aan het groen ontstaat. Een alternatieve locatie voor de E-mail: [email protected]
boerderij wordt onderzocht (Vlaskamp: zie punt 1). Website: www.vestia.nl
18 Boekweitkamp (Vestia) Renovatie complex Boekweitkamp. De renovatie is gepland vanaf 2008. 2008 Openingstijden:
maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.
19 Denenburg / Het Kleine Loo Er wordt onderzoek gedaan naar de toekomst van de complexen aan Denenburg 2008
(Staedion) en Het Kleine Loo. Het onderzoek richt zich op alle mogelijkheden, zowel de opties
sloop/nieuwbouw als renovaties en alle 'tussenvarianten' zijn onderwerp van de
studie. De ontwikkelingen rond het winkelcentrum Het Kleine Loo worden hierin
nadrukkelijk meegenomen. Tijdens het onderzoek worden alleen herstel-
werkzaamheden uitgevoerd om de complexen schoon, heel en veilig te houden.
20 British School / Tarwekamp De British School wil graag op deze locatie vernieuwen. De locatie leent zich voor 2008 Haag Wonen
een combinatie met woningbouw. De locatie is geschikt voor appartementen. Bezoekadres:
Het onderzoek vindt plaats in 2008. Waldorpstraat 120
Postadres:
Postbus 250
21 Het Oor Dit gebied is een door sporen ingesloten terrein van de NS. De bodem van dit 2008 - 2009 2501 CG Den Haag
terrein wordt gesaneerd. Daarna is deze locatie geschikt voor volkstuinen. Telefoonnummer: (070) 388 03 88
E-mail: [email protected]
22 Mondriaancollege Haverkamp Het Mondriaancollege gaat verhuizen naar het MBO-cluster achter het Hollands Na 2008 Website: www.haagwonen.nl
Spoor en de locatie komt medio 2008 vrij. De inzet voor het gebied is her- Openingstijden:
ontwikkeling met woningbouw (appartementen). De gemeente heeft een studie maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 16.30 uur.
gedaan naar de ontwikkelmogelijkheden. Vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur.


Use: 0.2049