• Moja Karijera - Kniga - Dvoslov - Zvanja-Skole

Sponsored Links

  •   
  • FileName: mojakarijera_pretrazivac__Zvanja-Skole_RS.pdf [preview-online]
    • Abstract: SS \"Tehnicki skolski centar\" Karakaj. cre. Tehnicar željeznickog saobracaja. Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola ... SS \"Tehnicki skolski centar\" Karakaj. Karijera pretraživač. rc. Kod: rci ...

Download the ebook

Karijera pretraživač
knjiga zvanja / zanimanja i škola po interesima
Srednje škole u Republici Srpskoj sa zvanjima / zanimanjima
prema novom VET sistemu
Ovaj “pretraživač” olakšava pronalazak zvanja/ zanimanja u obrazovnim
institucijama u BiH za svaki profil interesa dobivenih kao rezultat
popunjavanja Upitnika za određivanje profesionalnih interesa.
Da biste odredili svoj profil interesa, prvo popunite upitnik.
Karijera pretraživač je knjiga koja sadrži spisak zvanja / zanimanja i škola sortiranih
prema profilu interesa koje ta zvanja / zanimanja optimalno podržavaju. Nakon što
popunite upitnik interesa i izračunate rezultate zaokružite dva najviša rezultata,
odnosno odredite svoja dva slova. Ta dva slova predstavljaju kombinaciju vaših
najizraženijih interesa. Tako npr. ako je vaša kombinacija R-I, to zapravo znači da
imate najviše sklonosti ka REALISTIČNIM poslovima, a potom ka ISTRAŽIVAČKIM
poslovima. Dakle, vaša kombinacija od dva slova objedinjuje zapravo dvije posebne
sklonosti u vama.
U karijera pretraživaču potražite prijedloge zvanja/zanimanja, koja su u skladu sa
vašom kombinacijom. Sve što treba da uradite jeste da pronađete zvanja/zanimanja
izlistana ispod kombinacije R-I. Ukoliko ne pronađete zvanja/zanimanja ispod vaše
kombinacije, ne brinite jer prijedlozi zvanja/zanimanja, koja vam odgovaraju se mogu
uočiti i ispod kombinacije I-R. Također, prijedlozi zvanja/zanimanja koja vam
odgovaraju možete pronaći i ispod slova R u kombinaciji sa bilo kojim slijedećim
slovom; tačnije slovom A, i/iliS, i/ili C.
Znači da prijedloge zvanja/zanimanja za vašu kombinaciju R-I možete pronaći izlistane
ispod R-I, I-R, te R-A, R-S, i R-C.
Ovi prijedlozi zasnovani su isključivo na vašim interesima. Kako bi odlučili koju ćete
školu/fakultet upisati trebali bi razmotriti i svoje sposobnosti kao i druge stvari koje su
vam važne kroz razgovor sa roditeljima i nastavnicima. Ovo je posebno važno
napomenuti za one učenike koji razmišljaju o nastavku školovanja u gimnazijama.
Gimnazije omogućavaju uspjeh u školovanju osobama sa različitim profilima interesa i
važno je objektivno procijeniti sposobnosti koje će vam omogućiti da se taj uspjeh i
postigne.
Spiskovi zvanja/zanimanja u ovoj knjizi nisu konačne i nepromjenjive liste prijedloga
nego smjernice za početak tvog puta u veliku i uzbudljivu avanturu koja se zove
KARIJERA. U budućnosti, bićete u prilici da stalno donosite odluke vezane za razvoj
vaše karijere u današenjem vrlo promjenjivom svijetu rada. Taj promjenjivi svijet rada
svakodnevno postavlja nove izazove i zahtijeva naše usavršavanje te je ovaj trenutak
samo jedan od mnogih koji vas očekuje. Osim toga i vaši interesi će se mijenjati i u
skadu sa tim promjenama vi ćete upravljati svojom karijerom. Odabir škole ili fakulteta
je jedna od prvih takvih odluka te stoga i vaš odabir treba da bude škola u kojoj će vaše
trenutne sklonosti i sposobnosti doći do izražaja a vi ćete biti zadovoljni i uspješni.
Želimo vam da vaše oduke o razvoju karijere budu zasnovane na informacijama o
svijetu rada i objektivnih procjenama sebe i svojih osobina. Jer, nitko ne može donijeti
bolju odluku o vašoj budućoj karijeri od vas samih.
Na raspolaganju vam stoji i Knjiga zanimanja koja je sortirana prema profilima
profesionalnih interesa i u skladu je sa internacionalnim standardom.
Ostali „Pretraživači” sadrže informacije o ostalim srednjim školama i univerzitetima u
BiH
Više informacija, te preciznije prijedloge možete dobiti na web stranici
www.mojakarijera.com.
Karijera pretraživač
c Konvencionalni sklonost podrazumijeva rad sa brojevima ili sa stvarima na
Kod: ce
unaprijed utvrdjene nacine.
e Poduzetnicka sklonost podrazumijeva interes prema prodaji proizvoda ili
ideja. Osobe koje imaju poduzetnicku sklonost vole biti vodje i ubjedjivati
druge ljude.Oni su energicni, ambiciozni.
Zvanja / zanimanja i škole
Ekonomski tehnicar cer
SS "Ekonomska skola" (Opstina: Banja Luka)
Ekonomski tehnicar cer
3. Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola 4. Strucne kvalifikacije: osposobljen za obavljanje složenih
poslova i radnih zadataka na organizaciji rada pri vodenju svih vrsta knjigovodstvenih i komercijalnih poslova;
odgovara strucnim zahtjevima i svim potrebama iz oblasti komercijalnih i statisticko-analitickih poslova, te
poslovima i pravnim znanjima iz oblasti korespondencije, preduzetništva, poslovnog prava, menadžmenta,
finansija, statistike, privredne matematike; vrši provjeru kvaliteta i kvantiteta roba; samostalno obavlja bankarske
poslove i popunjava razne obrasce i tabele; osposobljen je za rad na mašinama, kompjuterima i drugim
pomagalima koja se koriste u praksi, kao i za prihvatanje novih tehnologija, sa ciljem uspješnog ulaska u
evropske integracije i prihvatanja evropskih standarda; posjeduje sposobnosti komuniciranja i kulture izražavanja
na maternjem i stranim jezicima, kao i sposobnost sastavljanja poslovnih pisama; osposobljen je za
prilagodavanje zahtjevima tržišne privrede i demokratije, te za mijenjanje zanimanja i permanentno obrazovanje;
posjeduje organizacione sposobnosti i spreman je za timski rad u kome dokazuje fleksibilnost, saradnju,
kreativnost, samokriticnost i sposobnost rješavanja problema; stecena znanja primjenjuje u praksi, te vodi racuna
o zaštiti na radu, kao i o zaštiti okolice.
SS "Ekonomska skola" (Opstina: Banja Luka)
SS "Srednja Strucna Skola - Janja" (Opstina: Bijeljina)
Mjesovita SS "Nikola Tesla" pstina: Bosanska Dubica / Kozarska Dubica)
SS "Nikola Tesla" (Opstina: Bosanski Brod / Srpski Brod)
SS "Mjesovita skola Djuro Radmanovic' (Opstina: Bosanski Novi / Novi Grad)
SS "Nikola Tesla" (Opstina: Bosanski Samac / Samac)
SS "Gimnazija s tehnickim skolama" (Opstina: Derventa)
SS "Ekonomska i trgovinska skola" (Opstina: Doboj)
SS "Petrovo" (Opstina: Gracanica / Petrovo)
SS "Gimnazija" (Opstina: Ilidza / Srpska Ilidza)
SS "Srednja strucna skola" (Opstina: Kostajnica)
SS Srednjoskolski centar "Nikola Tesla" (Opstina: Kotor Varos)
SS "Vuk Karadzic" Lopare (Opstina: Lopare)
SS "Milici" (Opstina: Milici)
SS "Masinska Skola" (Opstina: Mrkonjic Grad)
SS "Ugostiteljsko-ekonomska skola" (Opstina: Prijedor)
SS "Mjesovita srednja skola" (Opstina: Prnjavor)
SS "Rogatica" (Opstina: Rogatica)
SS "Petar Petrovic Njegos" (Opstina: Sekovici)
Srednja strucna skola "Jovan Ducic" (Opstina: Skender Vakuf / Knezevo)
SS "Ekonomsko-trgovinsko-turisticko-ugostiteljska' (Opstina: Trebinje)
SS "Ivo Andric" (Opstina: Visegrad)
Karijera pretraživač
SS "Gimnazija I SSC P. Kocic"
Kod: ce
(Opstina: Zvornik)
SS "Petar Petrovic Njegos" Cajnice (Opstina: Cajnice)
SS "Srednja skola", Celinac (Opstina: Celinac)
Poslovno-pravni tehnicar cei
3. Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola 4. Strucne kvalifikacije: poznaje osnovne norme u
poslovnoj korespondenciji, poduzetništvu, menadžmentu, knjigovodstvu, finansijama, bankarstvu i poslovnom
pravu; osposobljen za poslove u opcim i strucnim službama organa uprave i lokalne samouprave; obavlja
administrativne poslove; komunicira sa strankama; komunicira sa bankama; radi na poslovima iz podrucja
radnih odnosa; izraduje razne evidencije i statisticke podatke; piše rješenja i odluke; radi na ovjerama potpisa,
rukopisa i prijepisa; posjeduje osnovna znanja jednog svjetskog jezika na nivou razmjene informacija iz
kancelarijsko-administrativno-pravnih poslova; obraduje poštu i radi na racunaru; sposoban je za pracenje i
usvajanje ekonomskih, poslovnih i pravnih znanja iz poduzetništva, racunovodstva, menadžmenta, finansija,
bankarstva i poslovnog prava; spreman za pracenje naprednog, elasticnog i visokokvalitetnog sistema
obrazovanja i obuke; znanjem, izgledom i ponašanjem predstavlja ustanovu, preduzece ili firmu i pridonosi
boljem poslovnom uspjehu; sposoban je za samostalan rad i rad u grupi; spreman je na stalno usavršavanje,
odnosno permanentno obrazovanje; u poslu je tacan, ažuran, snalažljiv i posebno odgovoran.
SS "Ekonomska skola" (Opstina: Banja Luka)
SS "Ekonomska skola" (Opstina: Bijeljina)
SS "Ekonomska i trgovinska skola" (Opstina: Doboj)
SS "Srednja strucna skola" (Opstina: Kostajnica)
SS "Milici" (Opstina: Milici)
SS "Jovan Cvijic" (Opstina: Modrica)
SS "Ugostiteljsko-ekonomska skola" (Opstina: Prijedor)
Poslovni sekretar/tajnik ces
3. Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola 4. Strucne kvalifikacije: ispunjava zahtjeve modernog,
fleksibilnog i visokokvalitetnog sistema obrazovanja i obuke; uspješno korespondira izmedu tržišta rada i
obrazovnog sistema te ispunjava zahtjeve obrazovnog sistema da dâ «odgovor» na potrebe tržišta rada,
odnosno da osigura potrebnu radnu snagu i podrži privredni razvoj; ispunjava zahtjeve tržišne privrede i principe
demokratije, te primjene nove informaticke tehnologije; osposobljen za obrazovanje tokom cijelog života i
omogucavanje adekvatne pripreme za mijenjanje zanimanja i specijalizaciju; osposobljen za prihvatanje novih
tehnologija, sa ciljem ulaska u evropske integracije i prihvatanja svjetskih standarda; pripravan je za sticanje
strucnih, teorijskih i prakticnih, opcih, licnih i društvenih kvalifikacija; vlada aktuelnim ekonomskim, poslovnim i
pravnim znanjima iz poslovne korespondencije, preduzetništva, menadžmenta, knjigovodstva, poslovnog prava,
statistike, privredne matematike; prakticno primjenjuje znanja stecena u strucnoj teoriji; razvija sposobnosti
kulture izražavanja i komunikacije na maternjem i stranim jezicima, kao i prepoznavanja i korišcenja savremene
informacione tehnologije, matematickih i ekoloških znanja; pripravan je za razvoj licnih i društvenih kvalifikacija:
timski rad, fleksibilnost, samokriticnost i kriticnost, saradnju, rjecitost, rješavanje problema i kreativnost u poslu.
Mjesovita SS "Nikola Tesla" pstina: Bosanska Dubica / Kozarska Dubica)
SS "Ekonomska i trgovinska skola" (Opstina: Doboj)
SS "Jovan Cvijic" (Opstina: Modrica)
Srednja strucna skola "Jovan Ducic" (Opstina: Skender Vakuf / Knezevo)
SS "Petar Petrovic Njegos" Cajnice (Opstina: Cajnice)
Karijera pretraživač
c Konvencionalni sklonost podrazumijeva rad sa brojevima ili sa stvarima na
Kod: cr
unaprijed utvrdjene nacine.
r Realisticna skolonst podrazumijeva razvijene prakticne vještine. Razvijen
interes ka radu sa stvarima koje se mogu vidjeti ili dodirnuti, kao što je rad
sa alatima, uredjajima, životinjama.
Zvanja / zanimanja i škole
Tehnicar drumskog saobracaja cre
3. Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola 4. Strucne kvalifikacije: planira, priprema, organizuje i
kontroliše rad voznog parka i posada motornih vozila; prati korištenje voznog parka i planira zakonom predvidene
preglede voznih jedinica; pravi planove servisiranja, njege, tekucih i generalnih opravki voznog parka; izraduje
planove i svakodnevno prati korištenje radnog vremena voznog osoblja; priprema i vodi evidencije i
dokumentaciju za vozni park, vozno osoblje i putnike; obraduje i cuva dokumentaciju; komunicira sa korisnicima
usluga prevoza; prati realizaciju planiranog obima prevoza; ispituje i prati promjene na transportnom tržištu; vrši
uvidaje saobracajnih nezgoda na licu mjesta, obraduje za to potrebnu dokumentaciju i istu dostavlja pravosudnim
organima; planira postavljanje saobracajne signalizacije te o istoj vodi evidencije; obraduje statistiku saobracajnih
nezgoda, planira i provodi provjeru znanja iz oblasti bezbjednosti saobracaja u transportnim radnim
organizacijama; planira i provodi snimanje saobracajnih tokova, protoka putnika i u vezi sa protokom putnika
planira i provodi odredena anketiranja; planira korištenje parking-mjesta i prati nacin korištenja parking prostora;
poznaje savremene zahtjeve transporta u cjelini i savremene metode ambalažiranja robe; obavlja poslove
pripreme robe za transport u skladu sa savremenim zahtjevima transporta; poznaje osnovne karakteristike robe
koja se javlja u transportu i u skladu s tim vrši izbor pretovarne mehanizacije; poznaje tehnicko-eksploatacione
karakteristike pretovarne mehanizacije; posjeduje potrebna znanja iz integralnog transporta; poznaje
najsavremenije metode transporta; u skladu sa tarifama u integralnom transportu ostvaruje kooperaciju u
transportnom procesu; poznaje informacione sisteme zastupljene u integralnom transportu.
SS "Saobracajna I elektro skola" (Opstina: Doboj)
SS "Srednja strucna skola" (Opstina: Kostajnica)
SS "Tehnicka I strucna skola" (Opstina: Trebinje)
SS "Tehnicki skolski centar" Karakaj (Opstina: Zvornik)
Tehnicar željeznickog saobracaja cre
Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola Strucne kvalifikacije: upoznat je sa opcim i posebnim
poslovima saobracajne službe; obavlja poslove operativne službe i upravljanja saobracajem; poznaje opce
pojmove o vucnim vozilima, vrsti sredstava, snazi i nacinu obilježavanja; poznaje propise o upotrebi kola u
željeznickom saobracaju; poznaje tehnicki kapacitet pruge i pružnih postrojenja; poznaje poslove pomocnika
mašinovode; poznaje poslove nadziranja rada skretnicara; poznaje poslove manevarskog osoblja; poznaje
poslove pregledaca kola; poznaje poslove održavanja vozova; poznaje poslove tehnickog mehanizovanja vucnih
vozila; obavlja poslove mašinovode; poznaje poslove tehnickih opravki i održavanja kola, a narocito uredaja za
osvjetljenje i grijanje; poznaje poslove pregledaca kola; poznaje poslove organizacije željeznickog saobracaja;
poznaje poslove otpravnika vozova; poznaje vucna i vucena postrojenja, sredstva osiguranja, pružne SS uredaje;
poznaje propise telekomunikacija, transportno-komercijalne propise; poznaje direktna i kursna kola u
unutrašnjem i medunarodnom saobracaju, osvjetljavanje, grijanje i opremanje kola za prevoz putnika; poznaje
držanje i ponašanje konduktera; obilježava kola znacima sopstvenosti, serijama, podserijama i ostalim
oznakama; poznaje vrste stanica sa podjelom kolske službe; narucuje, dostavlja i otkazuje kola; poznaje odredbe
o manipulisanju pri prevozu putnika i prtljaga u unutrašnjem i medunarodnom saobracaju; poznaje opce tarifske
odredbe o prevozu stvari; poznaje nacin utovara i opterecenje kola; poznaje vodenje kolskih evidencija.
SS "Masinska skola" (Opstina: Prijedor)
Karijera pretraživač
Farmaceutski tehnicar
Kod: cr
cri
Nivo složenosti: IV stepen, cetverogodišnja strucna škola Strucne kvalifikacije: posjeduje znanje neophodno za
obavljanje poslova farmaceutskog tehnicara i prvenstveno je educiran za rad u javnoj apoteci; osposobljen je za
rad u bolnickoj apoteci; može da radi u tvornici gotovih farmaceutskih preparata; može da radi u tvornici koja se
bavi proizvodnjom lijekova biljnih preparata;
SS "Medicinska skola" (Opstina: Banja Luka)
SS "Medicinska skola" (Opstina: Doboj)
Srednjoskolski centar " Foca/Srbinje" (Opstina: Foca / Srbinje)
SS "Gimnazija" (Opstina: Ilidza / Srpska Ilidza)
Karijera pretraživač
e Poduzetnicka sklonost podrazumijeva interes prema prodaji proizvoda ili
Kod: ec
ideja. Osobe koje imaju poduzetnicku sklonost vole biti vodje i ubjedjivati
druge ljude.Oni su energicni, ambiciozni.
c Konvencionalni sklonost podrazumijeva rad sa brojevima ili sa stvarima na
unaprijed utvrdjene nacine.
Zvanja / zanimanja i škole
Turisticki tehnicar ecs
3. Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola 4. Strucne kvalifikacije: vrši poslove na neposrednom
primanju gostiju i rezervacija; vodi, kompletira i odlaže dokumentaciju; vodi korespondenciju; distribuira pošiljke i
daje obavijesti; vodi indekse, recepcijske ploce i hotelski dnevnik; vrši otkup stranih sredstava placanja; fakturiše
i naplacuje pružene usluge; vrši posredovanje, prijem i predaju telefonskih i teleks poruka i razgovora; vrši
prodaju gotovih turistickih aranžmana po zahtjevu; vrši koncipiranje programa izleta; prikuplja turisticke podatke i
obraduje pozicije; ispisuje potrebnu dokumentaciju; izraduje kalkulacije; koordinira rad turistickih i ugostiteljskih
organizacija i službi.
SS "Ugostiteljsko-trgovinsko-turisticka skola" (Opstina: Banja Luka)
SS "Upravna ugostiteljska i UP skola" (Opstina: Doboj)
SS "Pale" (Opstina: Pale (RS))
SS "Ugostiteljsko-ekonomska skola" (Opstina: Prijedor)
SS "Ekonomsko-trgovinsko-turisticko-ugostiteljska' (Opstina: Trebinje)
SS "Ivo Andric" (Opstina: Visegrad)
SS "Milorad Vlacic" (Opstina: Vlasenica)
Karijera pretraživač
e Poduzetnicka sklonost podrazumijeva interes prema prodaji proizvoda ili
Kod: er
ideja. Osobe koje imaju poduzetnicku sklonost vole biti vodje i ubjedjivati
druge ljude.Oni su energicni, ambiciozni.
r Realisticna skolonst podrazumijeva razvijene prakticne vještine. Razvijen
interes ka radu sa stvarima koje se mogu vidjeti ili dodirnuti, kao što je rad
sa alatima, uredjajima, životinjama.
Zvanja / zanimanja i škole
Cvjecar - vrtlar erc
3. Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola 4. Strucne kvalifikacije: obavlja poslove u cvjecarskoj,
rasadnicarskoj i povrtlarskoj proizvodnji; obavlja poslove u proizvodnji u zašticenom prostoru; poštuje ekološke
norme i standarde u proizvodnji i sigurnosti na radu; usavršava se i prati savremene tehnologije; odgovorno i
samostalno obavlja poslove i ucestvuje u kolektivnom radu; uspješno i kreativno komunicira; koristi osnovna
znanja ekonomskog poslovanja.
SS "Poljoprivredna skola" (Opstina: Banja Luka)
SS "Srednja strucna i tehnicka skola" (Opstina: Bosanska Gradiska / Gradiska)
Karijera pretraživač
e Poduzetnicka sklonost podrazumijeva interes prema prodaji proizvoda ili
Kod: es
ideja. Osobe koje imaju poduzetnicku sklonost vole biti vodje i ubjedjivati
druge ljude.Oni su energicni, ambiciozni.
s Socijalna sklonost podrazumijeva interes ka pomaganju drugima i
rješavanju socijalnih problema. Osobe koje imaju socijalne sklonosti su
društvene i osobe su od povjerenja.
Zvanja / zanimanja i škole
Trgovacki tehnicar esa
3. Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola 4. Strucne kvalifikacije: putem modernog, fleksibilnog i
visokokvalitetnog strucno-teorijskog i prakticnog sistema obrazovanja i obuke, kao i opcih i licnih kvalifikacija
uspješno odgovara potrebama tržišta rada; stice znanja iz oblasti robne proizvodnje, funkcija novca, akumulacije,
plasmana kapitala; procjenjuje znacaj knjigovodstvene evidencije u evidentiranju poslovnih dogadaja i
knjigovodstveno prati poslovanje trgovinskog preduzeca; izraduje kalkulaciju nabavne i prodajne cijene robe;
stice znanja o potrošackim kreditima, kamatama, uvozu i izvozu robe; poznaje organizaciju rada trgovinskog
preduzeca, principe poslovanja, nacine iskazivanja i raspodjelu rezultata poslovanja u trgovini; vlada tehnikom
neposredne prodaje robe u razlicitim tipovima prodavnica; objašnjava i analizira nastanak i razvoj marketinga,
istraživanje tržišta, instrumente marketing-miksa; stice neophodna znanja iz oblasti poslovnog prava; stice i
primjenjuje znanja iz oblasti informacione tehnologije – obrada teksta i tabela, graficko predstavljanje podataka,
izrada i korišcenje baze podataka; znanje steceno u struci koristi za prihvatanje novih tehnologija i permanentnog
obrazovanja; razvija sposobnost kulture izražavanja i komunikacije na maternjem i stranom jeziku, te stice
ekološku kulturu; stice licne i društvene kvalifikacije: komunikativnost, poslovna kultura, timski rad, fleksibilnost,
saradnja, odgovornost, rješavanje problema, kreativnost na poslu.
SS "Ugostiteljsko-trgovinsko-turisticka skola" (Opstina: Banja Luka)
SS "Ekonomska skola" (Opstina: Bijeljina)
SS "Srednja Strucna Skola - Janja" (Opstina: Bijeljina)
SS "Strucna skola za radna zanimanja" (Opstina: Derventa)
SS "Nikola Tesla" (Opstina: Odzak / Vukosavlje)
SS "Pale" (Opstina: Pale (RS))
SS "Ugostiteljsko-ekonomska skola" (Opstina: Prijedor)
SS "Mjesovita srednja skola" (Opstina: Prnjavor)
SS "Jovan Ducic" (Opstina: Teslic)
SS "Ekonomsko-trgovinsko-turisticko-ugostiteljska' (Opstina: Trebinje)
Karijera pretraživač
Trgovac
Kod: es esa
3. Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola 4. Strucne kvalifikacije: stice teorijske, prakticne, opce i licne
kvalifikacije iz oblasti trgovine; prakticno primjenjuje stecena znanja i na taj nacin jaca vezu izmedu tržišta rada i
obrazovnog sistema; priprema se za mijenjanje zanimanja i specijalizaciju i osposobljava se za permanentno
obrazovanje; poznaje i pridržava se nacela standarda kvaliteta; poznaje deklaraciju, marku proizvoda, ambalažu,
pakovanje, skladištenje i transport robe; poznaje sastav, hranljive vrijednosti i nacine konzervisanja
prehrambenih proizvoda, namirnica biljnog i životinjskog porijekla, pica i sredstava za uživanje; poznaje tekstilnu i
kožarsku robu, prizvode hemijske industrije, plasticne mase i gumu, vještacka dubriva i pesticide; stice odredena
znanja o organizaciji prodavnice, maloprodaji i veleprodaji, instrumentima za mjerenje i tehnickim uredajima u
prodavnici; razlikuje ulogu i profil prodavca u razlicitim tipovima prodavnica; ovladava tehnikom neposredne
prodaje robe, nacinom placanja, blagajnickom dokumentacijom, snabdijevanjem prodavnice robom, formiranjem
maloprodajnih cijena, poslovnom korespondencijom; prati propise u trgovini i upoznaje se sa postupkom
inventarisanja i kontrole u prodavnici; stice znanja o funkcijama, podjeli i strukturi trgovine, trgovinskoj mreži na
veliko i na malo, tržištu i trgovini; samostalno izraduje kalkulaciju cijene trgovinske robe; stice vještine iz oblasti
racunarskih sistema i racunarskih komunikacija; stice licne i društvene kvalifikacije: komunikacija, poslovna
kultura, timski rad, fleksibilnost, saradnja, odgovornost.
SS "Ugostiteljsko-trgovinsko-turisticka skola" (Opstina: Banja Luka)
SS "Ekonomska skola" (Opstina: Bijeljina)
SS "Srednja Strucna Skola - Janja" (Opstina: Bijeljina)
Mjesovita SS "Nikola Tesla" pstina: Bosanska Dubica / Kozarska Dubica)
SS "Nikola Tesla" (Opstina: Bosanski Brod / Srpski Brod)
SS "Mjesovita skola Djuro Radmanovic' (Opstina: Bosanski Novi / Novi Grad)
SS "Nikola Tesla" (Opstina: Bosanski Samac / Samac)
SS "Strucna skola za radna zanimanja" (Opstina: Derventa)
SS "Upravna ugostiteljska i UP skola" (Opstina: Doboj)
Srednjoskolski centar " Foca/Srbinje" (Opstina: Foca / Srbinje)
SS Srednjoskolski centar "Nikola Tesla" (Opstina: Kotor Varos)
SS "Vuk Karadzic" Lopare (Opstina: Lopare)
SS "Masinska Skola" (Opstina: Mrkonjic Grad)
SS "Nikola Tesla" (Opstina: Odzak / Vukosavlje)
SS "Ugostiteljsko-ekonomska skola" (Opstina: Prijedor)
SS "Mjesovita srednja skola" (Opstina: Prnjavor)
SS "Petar Petrovic Njegos" (Opstina: Sekovici)
SS "Petar Kocic" (Opstina: Sipovo)
SS "Jovan Ducic" (Opstina: Teslic)
SS "Ekonomsko-trgovinsko-turisticko-ugostiteljska' (Opstina: Trebinje)
SS "Gimnazija I SSC P. Kocic" (Opstina: Zvornik)
SS "Srednja skola", Celinac (Opstina: Celinac)
Karijera pretraživač
Kozmeticki tehnicar
Kod: es esr
3. Nivo složenosti : IV, cetverogodišnja strucna škola 4. Strucne kvalifikacije izgraduje navike o pravilnoj
organizaciji radnog mjesta, protokolu ponašanja, mjerama bezbjednosti pri radu i mjerama zaštite zdravlja i
životne sredine; razvija sposobnost samostalnog rada i rada u grupi; stice pravilan odnos prema opremi; shvata
potrebu pracenja novih tehnologija i obrazovanja tokom rada; stice sposobnosti za komunikaciju; izgraduje
navike o racionalnom korištenju sredstava rada, energije, materijala i vremena; koristi informaticka znanja za
izradu tehnicke i poslovne dokumentacije; primjenjuje i prati medunarodne i državne standarde i norme; služi se
jednim svjetskim jezikom; posjeduje osnovna znanja o demokratiji; sposoban je da se krece u evropskim
okvirima, svjestan svojih prava, obaveza i odgovornosti; vrši prijem stranaka i dogovara termine dolaska i vrste
usluge (pregled lica, dijagnoza kože i otvaranje uslužnog kartona); vrši kozmeticke tretmane (lica, vrata,
dekoltea); poznaje i izvodi masažu tijela rucno i uz upotrebu aparata, te izvodenje cišcenja kože aparatima i
rucno; vrši pripremu i aplikaciju fitoterapije, maske i pakovanja; poznaje i pravilno primjenjuje kozmeticke
tretmane (kao što su celulit i mršavljenje, hladno-topla depilacija, solarij za suncanje i dr.); vrši pedikiranje i
manikiranje uz pravilnu primjenu aparata i pribora za rad (lampa za nadogradnju noktiju – gel metoda, pedikir i
manikir aparat); vrši uljepšavanje i estetsko dotjerivanje kože (sklad boja za šminkanje, prakticna tehnika
šminkanja, korekcija lica, pravilan izbor dekorativne kozmetike); prakticno primjenjuje i izvodi elektroterapijske
procedure (jonoforeza, elektrodepilacija, dezinkrustacija); pravilno provodi dezinfekciju i sterilizaciju alata i
pribora.
SS "Tehnoloska skola" (Opstina: Banja Luka)
Frizer esr
3. Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola 4. Strucne kvalifikacije izgraduje navike o pravilnoj organizaciji
radnog mjesta, protokolu ponašanja, mjerama bezbjednosti pri radu i mjerama zaštite zdravlja i životne sredine;
razvija sposobnost samostalnog rada i rada u grupi; stice pravilan odnos prema opremi; shvata potrebu pracenja
novih tehnologija i obrazovanja tokom rada; stice sposobnost za komunikaciju; izgraduje navike o racionalnom
korištenju sredstava rada, energije, materijala i vremena; koristi tehnicku i drugu poslovnu dokumentaciju;
primjenjuje informaticka znanja; stice prakticne-manuelne sposobnosti da sastavi, mjeri, rukuje i koristi
sklopove, uredaje i mjerne instrumente; primjenjuje medunarodne i državne standarde i norme; rukuje aparatima,
priborom, alatom i instrumentima; pregleda vlasište i dogovara o frizerskoj usluzi; pere i njeguje kosu; skracuje i
oblikuje kosu, klasicno i moderno; predlaže izbor boje, te priprema i nanosi boju uz upotrebu aparata za
upravljanje procesa; obavlja sve vrste preparacije kose; kvalitetno vrši šatiranje i nijansiranje kose; njeguje lice
muškaraca, brijanje i izbrijavanje; skracuje, oblikuje i boji bradu i brkove; brije i izbrijava bradu i glavu: izraduje
klasicne i moderne frizure; estetski oblikuje frizuru prema licu; prakticno i estetski oblikuje dnevne, koktel,
vecernje i fantazije frizure; upotrebljava ukrasne predmete; vlada tehnikom nanošenja laka i laka za šatiranje
kose.
SS "Tehnoloska skola" (Opstina: Banja Luka)
SS "Medicinsko-tehnicko-gradjevinska skola" (Opstina: Prijedor)
Karijera pretraživač
i Istraživacka sklonost podrazumijeva proucavanje naucnih pojava,
Kod: ic
rješavanje matematickih problema, dobro razumijevanje naucnih principa.
Osobe koje imaju istraživacke sklonosti su precizni i skloni naucnom
mišljenju.
c Konvencionalni sklonost podrazumijeva rad sa brojevima ili sa stvarima na
unaprijed utvrdjene nacine.
Zvanja / zanimanja i škole
Tehnicar racunarstva icr
3. Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola 4. Strucne kvalifikacije: poznaje arhitekturu racunara;
poznaje osnovne mrežne protokole; poznaje funkcije i osnove rada sa ruterima i ostalom mrežnom opremom;
vrši detekciju i dijagnostiku kvarova; vrši montažu, kontrolu, podešavanje, testiranje i održavanje racunarske
opreme i sistema; vrši instalaciju sistemskog i korisnickog softvera; koristi softver za kancelarijsko poslovanje i
prezentaciju podataka; programira na jednom od programskih jezika; poznaje osnove SQL (Structured Query
Language), koristi se sistemom za upravljanje relacionim bazama podataka (RDBMS – Relational Data Base
Management System); poznaje bezbjednost racunarskih sistema; programira u jednom objektno orijentisanom
programskom jeziku; poznaje osnove administriranja mrežnih servera; koristi znanja iz analogne, digitalne i
racunarske tehnike obrade i prijenosa podataka.
SS "Ekonomska skola" (Opstina: Banja Luka)
SS "Tehnicka skola Mihajlo Pupin" (Opstina: Bijeljina)
SS "Mjesovita skola Djuro Radmanovic' (Opstina: Bosanski Novi / Novi Grad)
SS "Bratunac" (Opstina: Bratunac)
SS "Gimnazija s tehnickim skolama" (Opstina: Derventa)
SS "Saobracajna I elektro skola" (Opstina: Doboj)
Srednjoskolski centar "Lazar Djukic" (Opstina: Kljuc / Ribnik)
Secondary School "28. Juni" tina: Novo Sarajevo / Srpsko Novo Sarajevo)
SS "Elektrotehnicka skola" (Opstina: Prijedor)
SS "Tehnicka I strucna skola" (Opstina: Trebinje)
SS "Tehnicki skolski centar" Karakaj (Opstina: Zvornik)
Karijera pretraživač
r Realisticna skolonst podrazumijeva razvijene prakticne vještine. Razvijen
Kod: ra
interes ka radu sa stvarima koje se mogu vidjeti ili dodirnuti, kao što je rad
sa alatima, uredjajima, životinjama.
a Umjetnicka sklonost se odnosi na umjetnicko izražavanje, na interes ka
kreativnim aktivnostima. Osobe koje imaju umjetnicke sklonosti su
originalne, izražajne i nezavisne.
Zvanja / zanimanja i škole
Obucar rac
3. Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola 4. Strucne kvalifikacije: stice znanja o preradi kože i
materijala koji se primjenjuju u izradi obuce; poznaje tehnološke procese dobijanja tih materijala, njihove
osobine i upotrebu; poznaje tehnološke procese izrade obuce po svim fazama izrade; stice znanja o
racionalnom korištenju materijala, vremena, sredstava za rad i energije; stice znanja o prilagodavanju
konstrukcije prema vrsti materijala i namjeni proizvoda; usvaja i prati tehnicka znanja radi sticanja
vještina i navika koje su potrebne za izradu modela; osposobljen je za primjenu stecenih znanja u
prakticnom radu; vlada vještinom rukovanja alatima i odgovarajucim sredstvima za rad; razvija
sposobnost samostalnog rada i rada u grupi; osposobljen je da koristi tehnicku i drugu poslovnu
dokumentaciju; stice sposobnost prilagodavanja tehnološkog procesa izrade uslovima i zahtjevima tržišta;
prati nove tehnologije i obrazovanje tokom rada; posjeduje navike o pravilnoj organizaciji radnog mjesta, kulturi
ponašanja, mjerama bezbjednosti pri radu i


Use: 0.1172