• Beroepscursus: counseling Literatuurlijst, pagina 1.

Sponsored Links

Download the ebook

Beroepscursus: counseling Literatuurlijst, pagina 1.
Beroepscursus: counseling Literatuurlijst, pagina 2.
Literatuurlijst
Titel: Schrijver(s): Uitgeverij:
Woordenboek van de A.S. Reber Bert Bakker
psychologie Amsterdam 1993
Van Dale Diverse schrijvers Van Dale
woordenboeken Utrecht/Antwerpen 1997
Counseling, a comprehensive Samuel T. Gladding Merrill en Macmillan publishing
profession company 1992
The professional counselor L. Sherilyn Cormier Allyn and Bacon
(A process guide to helping) Harold Hackney Boston 1993
Second edition
Psychotherapie en menselijke Carl R. Rogers Bert Bakker
verhoudingen G. Marian Kinget Den Haag 1974
(Theorie en praktijk van de
non-directieve therapie)
Samenspel Pieter Coppoolse H. Nelissen
Werkboek over omgaan met Ria Hartman Baarn 1982
jezelf en met elkaar
Wie waagt die wint James & Jongeward Inter European publishers
(Transactionele analyse met Amsterdam 1975
gestalt experimenten)
Beyond words Kurt W. Back Russell Sage foundation
(The story of sensitivity training and New York 1972
the encounter movement)
ABC van de menselijke geest Vertaling: Tonja Kivits The reader’s digest
Amsterdam 19
Abnormal psychology Thomas F. Oltman Prentice Hall
Robert E. Emery New Jersey 1995
Understanding psychology Robert S. Feldman McGraw-Hill
(Third edition) 1993
Hoe de menselijke geest werkt Steven Pinker Contact
Amsterdam/Antwerpen 1998
Handboek psychosociale Roel Bouwkamp De tijdstroom/NIZW
therapie Sjef de Vries Utrecht 1994
Beeld en verbeelding Irvin Rock Natuur en Techniek
(Tussen kijken en zien) Maastricht/Brussel 1987
Beroepscursus: counseling Literatuurlijst, pagina 3.
Literatuurlijst
Titel: Schrijver(s): Uitgeverij:
Gestaltbenaderingen bij William R. Passons Bert Bakker
counselen Amsterdam 1978
Gedragsobservaties J.P. van de Sande Wolters-Noordhoff
Groningen 1984
The dynamics of human Gail E. Myers (e.a.) McGraw-Hill
communication 1988
De beginnende groepsleider Gert van Veen H. Nelissen B.V.
(Inleiding op het praktijkgericht Baarn 1991
werken met groepen)
Vaardigheden en technieken Gert van Veen H. Nelissen B.V.
voor de ervaren groepsleider Baarn 1993
Samen werken, samen leren SOVA-groep H. Nelissen
Baarn 1982
Slapen en dromen J. Hobson Natuur & Techniek
(Onderdelen van ons dagelijks Maastricht/Brussel 1991
gedragsritme)
De verborgen taal David Cohen Fibula/Standaard
van onze geest Houten 1997
(Een zoektocht naar de myste-
ries van ons bewustzijn)
Cognitieve therapie Judith S. Beck Intro
(Basisboek) (Vertaling: Hans Geluk) Baarn 1999
Onvermijdelijke illusies Massimo Piattelli Palmarini Het spectrum
Utrecht 1996
Rollenspelen, simulaties en Dr. A. Vrolijk Bohn Stafleu van Loghum
ijsbrekers Drs. M. Onel Houten/Zaventem 1994
(Gereedschappen voor
trainingen in gesprekstechniek)
Gestaltpraktijk Magda Maris Boltboek
Aie Maris Nieuwaal 1992
Grondleggers van het geloof H. L. Beck, Prometheus
(De levensverhalen van Mozes, M. de Jonge, Amsterdam 1997
Boeddha, Jezus en Mohammed) P.S. van Koningsveld,
K. van der Toorn,
T.E. Vetter
Leadership skills Emily Kittle Morrison Fisher books
(Developing volunteers for Tucson 1994
organizational success)
Beroepscursus: counseling Literatuurlijst, pagina 4.
Literatuurlijst
Titel: Schrijver(s): Uitgeverij:
Social work Armando T. Morales Allyn and Bacon
Bradford W. Sheafor Boston 1995
Occupational therapy Redacteuren Charles Slack incorporated
Christiansen en Carolyn Baum Thonofare 1991
Leerboek gesprekstherapie Hans Swildens (e.a.) Acco
(De cliëntgerichte benadering) Amersfoort/Leuven 1991
Hoe zit het ook alweer met de Diverse schrijvers Swets & Zeitlinger
theorie van Amsterdam/Lisse 1989
The human mind explained Redactie: Susan Greenfield Cassell publishers limited
(The control centre of the living London 1996
machine)
De verborgen taal van het David Fontana Fibula
symbool Houten 1996
Mystiek Bruno Borchert J.H. Gottmer
Haarlem 1994
Haptonomie Frans Veldman Bijleveld
(Wetenschap van de Utrecht
affectiviteit)
Ontwikkeling van de Paul Lewis Schuyt & Co
geneeskunde Roberto Margotta Haarlem 1996
Biological psychology James W. Kalat Brooks/Cole publishing
(Fifth edition) Compagny
Pacific Grove 1992
The Cambridge David Crystal Cambridge university press
Encyclopedia of language Cambridge 1997
(Second edition)
Praten tussen de regels Julius en Barbara Fast Wetenschappelijke uitgeverij
Amsterdam 1980
De mens en zijn symbolen Carl Gustav Jung Lemniscaat
Rotterdam 1992
Rogeriaanse therapie C. Dijkstra Swets & Zeitlinger B.V.
(Thema en variaties) Amsterdam/Lisse1989
Beroepscursus: counseling Literatuurlijst, pagina 5.
Literatuurlijst
Titel: Schrijver(s): Uitgeverij:
Mens worden Carl R. Rogers Bijleveld
(De visie van een Utrecht 1978
psychotherapeut op
persoonlijke groei)
Intermenselijk Carl R. Rogers Bert Bakker
Barry Stevens Amsterdam 1977
Leren in vrijheid Carl R. Rogers De Toorts
(8e druk) Haarlem 1981
De stille revolutie Carl R. Rogers Bert Bakker
(Rogers over macht) Amsterdam 1977
Psychosynthese Roberto Assagioli Servire
Katwijk aan Zee 1982
Over de wil Roberto Assagioli Servire
(Sturende mechanisme in het Katwijk aan Zee 1987
menselijk handelen)
Transpersoonlijke Ontwikkeling Roberto Assagioli Servire
Katwijk aan Zee 1991
Ik en zelf Carl G. Jung Lemniscaat
Rotterdam 1982
Psychosynthese en educatie Diana Whitmore De Horstink/SVE
Amersfoort 1983
Blij W.C. Schutz NVSH
1971
Allemaal William C. Schutz NVSH
1972
Gevoel en verstand A. Ellis Swets & Zeitlinger
R. harper Amsterdam/Lisse 1988
De psychologie van het ritueel Murry Hope Bres B.V.
(Verschijningsvormen, historie Amsterdam 1990
en betekenis van een
wereldwijd fenomeen)
The art of ritual Renee Beck, Celestial Arts Berkeley
Sydney Barbara Metrick California 1990
Beroepscursus: counseling Literatuurlijst, pagina 6.
Literatuurlijst
Titel: Schrijver(s): Uitgeverij:
Oerbeelden Carl G. Jung Lemniscaat
Rotterdam 1982
De held met duizend gezichten Joseph Campbell Contact
Amsterdam 1990
Mens, mythe en metafoor Joseph Campbell Contact
Amsterdam 1991
Millennium David Maybury-Lewis Penguin books limited
New York 1992
Mythen en bewustzijn Joseph Campbell De Haan
Bill Moyers Houten 1990
Dagdroom therapie HansCarl Leuner Servire
(Basiscursus Symbooldrama) Cothen 1990
Socrates’ leven en dood Plato Athenaeum-Polak & van Gennep
Amsterdam 1995
Constitutie politeia Plato Athenaeum-Polak & van Gennep
Amsterdam 1995
Weet wat je zegt Liet de Vries-Geervliet H. Nelissen
Baarn 1994
Counseling J. Hansen, R. Stevic Allyn and Bacon
R. Warner jr. Boston 1982
Non-dualiteit John Levy Altamira
Heemstede 1992
Creatieve therapie in praktijk Ellen Budde Van Loghum Slaterus
Deventer 1989
Filosofie voor beginners Donald Palmer Spectrum
Utrecht 2006
Grondslagen van hulpverlening Redactie G. van der Stouw J.H. Kok
Kampen 1988
Beroepscursus: counseling Literatuurlijst, pagina 7.
Literatuurlijst
Titel: Schrijver(s): Uitgeverij:
Psychologie, Drs. F.F.O. Holzhauer Stenfort Kroese
(Theorie en praktijk) Drs. J.J.R. van Minden Amsterdam 1978
De kracht van intuitie Philip Goldberg Kosmos
Utrecht/Antwerpen 1988
Toegang tot gestalt therapie Joel Latner De Toorts
Haarlem
Psychodrama Howard Blatner Bert Bakker
Den Haag 1975
Peersoonlijke ontwikkeling en Leni Verhofstadt-Deneve Acco
psychodrama Leuven/Amersfoort 1988
Dramatiseren Marcel van Dijck De toneelcentrale
Bussum 1986
The magic of conflict Thomas F. Crum Touchstone book
New york 1988
Zonder grenzen Ken Wilber Karnak
(Oosterse en Westerse Amsterdam 1994
benaderingen van persoonlijke
groei)
Handboek psychosynthese Massimo Rosselli Servire uitgevers bv
(Aspecten van een levenskunst) Utrecht 1996
Beknopte handleiding bij de Vertaling: G.A.S. Koster van Groos Swets & Zeitlinger
Diagnostische criteria van de Lisse 1995
DSM-IV
Leven in vrijheid J. Krishnamurti Altamira
Heemstede 1996
Allemaal mensen Desmond Morris Elsevier
Amsterdam 1986
De naakte aap Desmond Morris A.W. Bruna & zoon
(Geïllustreerde editie) Utrecht 1986
Gebaren Desmond Morris (e.a.) A.W. Bruna & zoon
Utrecht 1980
Beroepscursus: counseling Literatuurlijst, pagina 8.
Literatuurlijst
Titel: Schrijver(s): Uitgeverij:
Lijfspraak Allan Pease Ankh-Hermes bv
Deventer 1986
Lichaamstaal Erhard Thiel Helmond
Helmond 1987
Zen, of de stille sprong van het Thomas Hoover Het spectrum
inzicht Utrecht 1986
Zen-Boeddhisme en het westen Erich Fromm Erven J. Bijleveld
(Oosterse en Westerse wegen Suzuki en De Martino Utrecht 1982
tot verlichting en inzicht)
Gedichten van de koude berg Hanshan De arbeiderspres
Amsterdam 1977
Zen-zin, Paul Reps Anhk-Hermes bv
Zen-onzin Deventer 1979
Geef zin aan je leven Joseph B. Fabry Lemniscaat
Rotterdam 1979
De wil om zinvol te leven Victor E. Frankl Ad Donker
Rotterdam 1981
Goethes Beeldenschat Johan Theissen Zevenster
Dreibergen 1985
Meditatie-oefeningen voor een Dalai Lama BZZTôH
zinvoller leven Den Haag 1996
De TAO van het gesprek Michael Kahn BZZTôH
(De kunst van het luisteren) Den Haag 1997
Zen en keuzes maken Rients R. R. Ritskes De driehoek
(Oosterse wijsheid voor Amsterdam 1997
praktische mensen)
De goddelijke komedie Dante Alighieri Pelckmans
(De hel, Het vagevuur, Kapellen 1995
Het paradijs)
Psychologie en praktijk Carl G. Jung Lemniscaat
Rotterdam 1995
Beroepscursus: counseling Literatuurlijst, pagina 9.
Literatuurlijst
Titel: Schrijver(s): Uitgeverij:
Heeft het leven zin Victor Frankl Ad Donker
Rotterdam 1981
Biografische encyclopedie Diverse schrijvers AND
CD-rom
Over de natuur Lucretius Ambo
Baarn 1984
Gestalt benadering Fritz Perls De Toorts
Gestalt in actie Haarlem 1996
Psychotherapie: Martin van Kalmthout De tijdstroom
Het bos en de bomen Utrecht 1994
Counselingstraining Berend de Bruin H. Nelissen b.v.
(Theorie en methodiek voor Martin Vulker Baarn 1984
hulpverlening en begeleiding)
Onvermijdelijke illusies Massimo Piatelli Palmarini Het spectrum
Utrecht 1996
Emotionele intelligentie Robert K. Cooper A.W. Bruna Uitgevers b.v.
Utrecht 1998
Training als beroep Frank R. Oomkes Boom Meppel
(Sociale en interculturele Amsterdam 1992
vaardigheid)
Deel 1, 2a en 2b
Handboek Gestalttherapie Chris Hatcher & Karnak
Philip Himelstein Amsterdam 1997
Graven in het geheugen Elizabeth Loftus L. J. Veen
(De mythe van de verdrongen Katherine Ketcham Amsterdam 1995
herinnering)
Het taleninstinct Steven Pinker Contact
Amsterdam 1995
Middeleeuws dagboek Phoebe Philips Fox Editions
van de liefde Lisse 1995
Basic techniques of psycho- Michael Nichols Jason Aronson
dynamic psychotherapy Thomas Paolino Londen 1995
Beroepscursus: counseling Literatuurlijst, pagina 10.
Literatuurlijst
Titel: Schrijver(s): Uitgeverij:
Therapeutic principles in social Herbert S. Strean Jason Aronson inc.,
work practice New Jersey USA 1993
Mentale overlevingskunst Al Siebert Elmar
Rijswijk 1996
Met de beste bedoelingen Duke robinson De kern
(De onbewuste fouten Baarn 1998
die aardige mensen maken)
Handboek voor gedragstherapie Onder redactie van J Orlemans Bohn Stafleu Van Loghum
deel 1 en 2 Houten 1998
Leer te leven Phillip C. McGraw Het spectrum
Utrecht 1999
Is ‘werkelijk’ waar? Paul Watzlawick Van Loghum Slaterus
(Spraakverwarring, Deventer 1976
zinsbegoocheling en
onvoorstelbare werkelijkheid)
Forgiveness Dr. Sidney B. Simon and Warner Books Inc
(How to make peace with your Suzanne Simon New York 1991
past and get on with your life)
Het Atman project Ken Wilber Servire Uitgevers bv
(Een transpersoonlijke visie op Cothen 1992
menselijke ontwikkeling)
Op zoek naar de Jean Houston Ankh-Hermes b.v.
innerlijke geliefde Deventer 1989
De wereld dat ben jij J. Krishnamurti Mirananda uitgevers b.v.
Den haag 1978
Met de beste bedoelingen Duke Robinson De kern
Baarn 1998
Leven, eeuwig-nu J. Krishnamurti Mirananda
Den Haag 1996
Dagend inzicht Sogyal Rinpoche Servire
(Inspiraties voor iedere dag) Utrecht 1998
Zen koan Timothy Freke Bosch & Keuning
(Gids & kaarten) De Bilt 1998
Beroepscursus: counseling Literatuurlijst, pagina 11.
Literatuurlijst
Titel: Schrijver(s): Uitgeverij:
De werkelijkheid van het M.L. von Franz Lemniscaat,
sprookje Rotterdam 1981
Sprookjes wijsheid Rudolf Meyer Christofoor,
Zeist 1991
En ze leefden nog lang en Lily E. Clerkx Bert Bakker
gelukkig Amsterdam 1992
Kinderen zijn een brug naar de Vertaling: Gaby Vanden Berghe Lannoo n.v.
hemel Tielt 1995
(Levenswijsheid uit Perzië)
Aforismen” Hazrat Inayar Khan Panta Rhei
Katwijk 1997
Brabantse wijsheden Verzameld door Henk Berkers Verba
Hoevelaken 1998
Thomas en zijn evangelie J. Slavenburg Ankh Hermes b.v.
Deventer 1996
Het evangelie der waarheid Willem Glaudemans Ankh Hermes b.v.
Deventer 1997
Zen David Schiller Bosch & Keuning
Baarn 2000
De verborgen wijsheid van het Mellie Uyldert De driehoek
sprookje Amsterdam 1991
De symbolische betekenis van de W.D. Blaauw-Robertson East-West Publications
klassieke sprookjes Den haag
De sprookjes van Grimm De gebroeders Grimm Rebo productions
Sassenheim 1988
Eva’s groot verhalenboek Diverse auteurs Rotogravure pers n.v.
Manchester 1968
Sprookjes van de lage landen Diverse auteurs Prometheus / Bert Bakker
Amsterdam 1996
Beroepscursus: counseling Literatuurlijst, pagina 12.
Literatuurlijst
Titel: Schrijver(s): Uitgeverij:
Sprookjesboek Diverse auteurs De Goudvink
Schelle 1968
Finse sprookjes Vertaling: Maarten Tengbergen Elmar b.v.
Rijswijk 1994
Japanse sprookjes Vertaling: drs. L. Oosterhout Elmar b.v.
Rijswijk 1997
West-Indische sprookjes Diverse auteurs Elmar b.v.
Rijswijk 1994
Chinese sprookjes Diverse auteurs Elmar b.v.
Rijswijk 1990
Diversische sprookjes Bert Oosterhout Elmar b.v.
Rijswijk 1991
Aboriginal mythen Diverse auteurs Elmar b.v.
Rijswijk 1995
Arabische sprookjes Diverse auteurs Elmar b.v.
Rijswijk 1990
Oepanisjads Ir. J. A. Blok Ankh Hermes
Deventer 1994
Rigveda Vertaling: H. Verbruggen Mirananda uitgevers b.v.
Den haag 1993
Images of the human body Pepin van Roojen Agile Rabbit Productions
Amsterdam 2000
De morfologie van het Vladimir Propp Het Spectrum b.v.
toversprookje Utrecht 1997
(Vormleer van een genre)
Groot sprookjesboek Diverse auteurs De geillustreerde pers n.v.
Amsterdam
Wereldreligies Markus Hattstein Könemann Verslagsgesellschaft
(Hindoeïsme . Boeddhisme . De mbH
Chinese en Japanse religies . Keulen 1997
Jodendom . Christendom . Is-
lam)
Beroepscursus: counseling Literatuurlijst, pagina 13.
Literatuurlijst
Titel: Schrijver(s): Uitgeverij:
Het seksleven van de pausen Nigel Cawthorne Librero Nederland b.v.
(Een schaamteloos overzicht Hedel 2000
van de roomse bisschoppen
van Petrus tot heden)
Het voodoo boek Leah Gordon ADC
Eke 2000
Geillustreeerde encyclopedie Stephen Karcher Icob b.v.
van de divinatie Alphen aan de Rijn 1999.
De heilige boeken Fernand Comte Het Spectrum b.v.
Utrecht 1995
In de ban van een sekte Hugo Stamm Ten Have b.v.
(Intimidatie en dwang in nieuwe Baarn 1996
religieuze bewegingen)
The phenomenon of religion Moojan Momen Oneworld
(A thematic approach) Oxford 1999
Grondleggers van het geloof H.L. Beck e.a. Prometheus
Amsterdam 1997
Bhagavad-Gita Bewerking: Sri Srimad Stichting ISKCON
Amsterdam 1997
Joodse verhalen en wijsheden Samuel Jacobs Slingenberg boekproducties
Hoogeveen 2000
Het wezen van spiritualiteit Roger Walsh Wereldbibliotheek
Amsterdam 2000
Het licht van Azië Sir Edwin Arnold Ankh-Hermes bv
(Leven en leer van Deventer 1991
Gautama Boeddha)
The vision of the Buddha Tom Lowenstein Duncan Baird Publishers
London 1996
De Mahabharata Jean-Claude Carrière De Boekerij
Amsterdam 1990
De Koran Vertaling: Ahmadiyya Verba b.v.
(Arabisch—Nederlands) Gemeenschap, ‘s-Gravenhage Hoevelaken 1994
Beroepscursus: counseling Literatuurlijst, pagina 14.
Literatuurlijst
Titel: Schrijver(s): Uitgeverij:
Het Bahá’i geloof Gloria Faizi Stichting Bahá’i literatuur
(Een introductie) Den Haag 1974
De wijsheid van Jezus Marcus Braybrooke Kok
Kampen 1997
De wonderen van Jezus James Harpur, Kok
Marcus Braybrooke Kampen 1997
Wereldatlas van religies Ninian Smart Könemann Verlagsgesellschaft
mbH
Keulen 2000
Koning Jezus Robert Graves Het Spectrum b.v.
Utrecht 1986
Schrijven van gedichten en Cees van der Pluim Teleac
verhalen Utrecht 1993
A History of the inquisition of Lea Harper & brothers
the middle ages New York 1887
Als het leven een spel is... Dan Cherie Carter-Scott De Boekerij b.v.
zijn dit de spelregels Amsterdam 1999
Ancient Egyptian Magic onbekend Quill Press (internet)
New York 1981
Archaeology and the bible George a. Barton American Sunday-School Union
(internet)
Philadelphia 1920
Assyrian and Babylonian Robert Franc Harper D. Appleton & Company
literature (internet)
New York 1904
Ayurveda, de traditionele Vaidya Bhagwan Dash Lustre press / Roli books
Indiase geneeswijze” Coauteur : Ramaswamy, Suhasini New Delhi 1999
Confession of Grazide (1320) Rainaud Jabbaud Onbekend (Internet)
1300
De drievoudige Lotus Soetra Vertaling: Paul Hoornaert Servire uitgevers b.v.
Utrecht 1996
Beroepscursus: counseling Literatuurlijst, pagina 15.
Literatuurlijst
Titel: Schrijver(s): Uitgeverij:
De goddelijke komedie (1 & 2) Dante Alighieri Athenaeum-Polak & van Gennep
(Met alle prenten van Amsterdam 2001
Gustave Doré)
De uitgelezen Descrates Descrates Uitgeverij Lannoo n.v
Han van Ruler Tiel 1999
De varianten van religieuze William James Servire uitgevers b.v.
ervaringen Utrecht 1995
Emotionele chantage Dr. Susan Forward, Kosmos-Z&K uitgevers B.V.
(Strategieën om gedragspatronen Donna Frazier Utrecht 1998
te doorbreken)
Ethica Benedictus Spinoza Wereldbibliotheek
(Vertaling: Nico van Suchtelen) Amsterdam 1979
Giving voice to bear David Rockwell, Robert Rinehart publishers
(North American Indian myths, Niwot USA 1991
rituals, and images of the bear)
God weet Joseph Heller Anthos
Baarn 1995
Hedendaags Boeddhisme Nikkyô Niwano Servire uitgevers b.


Use: 0.0873